herb BIP - Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

bip.bibliotekawolin.pl

Regulamin Czytelni Internetowej ?IKONK@? W Bibliotece Publicznej Gminy Wolin

 

Regulamin Czytelni Internetowej „IKONK@”

W Bibliotece Publicznej Gminy Wolin

 

1.       Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej „IKONK@” mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

2.      Osoby korzystające z komputerów wpisują się do zeszytu odwiedzin.

3.      Korzystanie z Czytelni Internetowej jest bezpłatne.

4.      Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np.: pisanie referatów, rozszerzenie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.)

5.      Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.

6.      Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.

7.      Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptacji monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

8.      Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania nowych programów i dokonywania zmian już w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

9.      Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

10.  Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

11.   Dyżurujący bibliotekarz służy poradą w korzystaniu ze stanowisk komputerowych oraz z wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania mu stałej pomocy.

12.   Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.                        W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

13.   Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.

14.  Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba ( w wyjątkowych sytuacjach – 2 osoby).

15.   Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputera.

16.   Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

17.   Czytelnicy korzystający z komputerów nie mogą pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.

18.   W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę – należy wykorzystywać czyste, wcześniej sformatowane dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.

19.   Istnie możliwość skorzystania z drukarki – po uiszczeniu opłaty rekompensującej zużycie papieru i atramentu do drukarki.

20.  Użytkownicy są zobowiązani posługiwać się bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych – niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

21.   Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni – wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

22.  Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych należy zachować ciszę.

23.  W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

24.  Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

25.  Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 23-01-2012 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2012 15:57