herb BIP - Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

bip.bibliotekawolin.pl

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WOLIN

 

REGULAMIN

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WOLIN

 

§1

1.       Z biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2.      Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3.      Zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833), czytelnikiem Biblioteki może zostać osoba, która wyraziła zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów statystycznych, co potwierdzi podpisem na druku zobowiązania.

4.      Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5.      Czytelni zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

§2

1.       Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a.      Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Wolina – kaucja zryczałtowana w wysokości 50 zł.

b.      Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek – w kwocie równej, co najmniej aktualnej wartości książki.

 

§3

1.       Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy.

2.      Książki pożycza się na okres nie dłuższy niż miesiąc.

3.      Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.      Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ustępie                      2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5.      Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6.      Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

7.      Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§4

1.       Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga              w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

2.      Biblioteka może wykonywać odpłatnie usługi kserograficzne. Wysokość opłat reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

 

 

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Wolin

Grażyna Stachura

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 27-01-2012 18:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2012 18:41